Quyền trẻ em

Theo dõi

Bài viết gần đây

Tìm hiểu về Quyền trẻ em: Quyền Học tập – Thực trạng trên toàn thế giới

Thực trạng quyền học tập của trẻ em trên toàn thế giới Ngày nay, giáo dục vẫn là một quyền mà hàng triệu trẻ em trên thế giới không thể tiếp cận được. Hơn 72 triệu trẻ em trong độ tuổi giáo dục tiểu học không đến trường, và 759 triệu người lớn mù chữ và không có nhận thức cần thiết để cải thiện điều kiện sống của cả họ và con cái. Nguyên Nhân của sự thiếu thốn giáo dục Bị gạt ra

Lịch sử quyền trẻ em

Tổng quan lịch sử về sự phát triển của Quyền trẻ em Vào Thời cổ đại, không ai nghĩ đến việc bảo vệ đặc biệt cho trẻ em. Vào Thời Trung cổ, trẻ em được coi là “những người lớn thu nhỏ”. Đến giữa thế kỷ 19, một ý tưởng mong muốn bảo vệ đặc biệt cho trẻ em manh nha tại Pháp, điều này đã tạo điều kiện cho sự phát triển mang tính tiến bộ của “quyền trẻ vị thành niên”. Kể từ