văn học dân gian Ireland

Theo dõi

Bài viết gần đây

Nhân vật trong truyện kể dân gian Ireland (3): Niềm tin và quy tắc ứng xử

> Đọc bài 1: Nhân vật trong truyện kể dân gian Ireland (1): Thần tộc, Tiên & những người hùng – Book Hunter > Đọc bài 2: Nhân vật trong truyện kể dân gian Ireland (2): Tiên, Ma thuật, Người hùng và các Nữ anh hùng - Book Hunter Khi tìm hiểu về nhân vật trong truyện kể dân gian Ireland từ cách tiếp cận loại hình học, bên cạnh mục tiêu xác định những nhân vật nổi bật mà motif cơ bản được dùng

Nhân vật trong truyện kể dân gian Ireland (2): Tiên, Ma thuật, Người hùng và các Nữ anh hùng

>> Đọc bài 1: Nhân vật trong truyện kể dân gian Ireland (1): Thần tộc, Tiên & những người hùng - Book Hunter 2.1. Giới thuyết Trước khi đi vào tìm hiểu các motif cơ bản về các nhân vật trong truyện kể dân gian Ireland, chúng tôi thấy cần thiết phải thống nhất một định nghĩa chung về motif. Tiền đề của việc nghiên cứu motif khởi nguồn từ thế kỉ XIX với sự ra đời của phương pháp lịch sử - địa lí