Kafka

Theo dõi

Bài viết gần đây

“HÓA THÂN” CỦA KAFKA: BI KỊCH CỦA CON NGƯỜI CÁ NHÂN KHI BỊ ĐÓNG KHUNG TRONG CÁI NHÌN CỦA XÃ HỘI

Từ trước đến nay, Hóa thân của Kafka vẫn được xem như là cuốn sách hàm chứa nhiều lớp nghĩa: Phản ánh mối quan hệ cha-con, thế giới bị đồng tiền chi phối, sự thay đổi (chủ động hay bị động), hoặc sự lạc lõng của con người giữa những người thân, đồng nghiệp… Người đọc đọc cuốn tiểu thuyết vẫn thường rơi vào cảm xúc hụt hẫng, buồn trùng xuống khi câu chuyện kết thúc, cũng là khi biết bao suy nghĩ về số

“Vụ án” của Kafka và những chiều kích của số phận

Franz Kafka  là một nhà văn lỗi lạc gốc Do Thái, người đã đi tiên phong và tạo nên sự “đột biến ” trong văn xuôi đầu thế kỷ XX. Các sáng tác của Kafka đa phần đã bị chính ông tiêu hủy. Những tập bản thảo còn sót lại chủ yếu được nguời bạn thân Max Brod biên tập và cho xuất bản sau khi ông qua đời. Ở Việt Nam, Kafka được biết đến tương đối muộn. Độc giả “tiếp xúc” với ông