học văn

Theo dõi

Bài viết gần đây

XÂY DỰNG KHẢ NĂNG THẤU CẢM CÓ NÊN LÀ NHIỆM VỤ CỦA VĂN CHƯƠNG (PHẢN BIỆN BÀI CỦA TRẦN NGỌC HIẾU TRÊN TIA SÁNG)

Rất nhiều tranh cãi về “thấu cảm” dần trở nên yên ắng sau khi các trí thức gạo cội như GS Trần Đình Sử, GS La Khắc Hòa, nhà thơ Hoàng Hưng chỉ ra một loạt những lỗi sai về văn phạm tiếng Việt của khái niệm này. Tuy nhiên các bên báo chí chính thống vẫn không ngớt lời ca ngợi việc sử dụng khái niệm này như một bước đột phá của Bộ giáo dục. Mới đây, trên tạp chí Tia Sáng của