Game of Thrones

Theo dõi

Bài viết gần đây

Xem

GAME OF THRONES – BỘ PHIM THẤT BẠI TRONG ĐỀ TÀI THÙ HẬN

Trả thù từ lâu đã trở thành một đề tài quen thuộc trong văn chương cũng như phim ảnh. Thông thường, motif sẽ là một nhân vật bị một thế lực (hoặc cá nhân) tước hết mọi thứ, đẩy vào đường cùng, mất niềm tin hoặc chịu hàm oan,… từ đó bước vào cuộc đời phiêu bạt và nuôi chí trả thù. Người đọc/ xem sẽ đi theo từng bước chân của nhân vật – nạn nhân, tò mò từ lúc họ đang bình yên,

Thư Sinh

06/08/2019