đổi mới

Theo dõi

Bài viết gần đây

Tại sao bản năng về đổi mới và thay đổi của chúng ta lại chống lại chúng ta

Những ý tưởng mới chắc chắn phải đối mặt với sự phản đối. Một cuốn sách mới có tên "Yếu tố con người" (The Human Element) lập luận rằng việc vượt qua sự phản đối đòi hỏi phải hiểu các khái niệm về "Khích động" và "Va chạm". Các ý quan trọng trong bài Trong cuốn sách mới, Yếu tố con người, các tác giả Loran Nordgren và David Schonthal sử dụng những hiểu biết sâu sắc từ tâm lý học và khởi sự doanh