độc quyền

Theo dõi

Bài viết gần đây

Sáp nhập, Hôn nhân và Độc quyền: Kết hôn có thể dạy chúng ta điều gì về Các vụ mua lại doanh nghiệp

Không có vụ sáp nhập nào nên bị ngăn cản. Các doanh nghiệp hợp nhất không khác gì các cá nhân hợp nhất. Tại sao chàng trai mời cô gái khiêu vũ? Anh ấy làm như vậy bởi vì nghĩ rằng anh sẽ tốt hơn nếu “về chung một nhà” với cô ấy, thay vì ở một mình. Nếu cô ấy đồng ý, thì tại sao cô ấy lại làm như vậy? Cũng cùng lý do với anh, cô ấy đánh giá việc “về chung

Book Hunter

20/03/2023