tự do ngôn luận

Theo dõi

Bài viết gần đây

Nguồn gốc của tự do ngôn luận: Các nền văn minh cổ đại đã quy định ngôn luận như thế nào?

Mặc dù nói điều sai lầm thường có thể khiến bạn bị giết trong các nền văn minh cổ đại, nhưng lịch sử cho thấy lý tưởng về tự do ngôn luận đã có gốc rễ sâu xa. Các ý quan trọng trong bài: Trong cuốn sách mới của mình, Tự do ngôn luận: Lịch sử từ Socrates đến Phương tiện truyền thông mạng xã hội (Free Speech: A History from Socrates to Social Media), luật sư & người ủng hộ nhân quyền Jacob Mchangama

Book Hunter

06/10/2023