Tình hình Đông Âu

Theo dõi

Bài viết gần đây

Volodymyr vs. Vladimir: hai bức tượng thù địch “nói” điều gì về mâu thuẫn Nga-Ukraine

Một trong những nhân vật huyền thoại nhất trong lòng người Ukraina chính là Volodymyr Đại đế. Ông trị vì Kyiv từ năm 980 đến 1015, xây dựng nhiều công trình trọng yếu, kết nối các bộ lạc chia rẽ và truyền bá Cơ Đốc giáo. Ngày nay, ông được tôn vinh với bức tượng kỳ vĩ nhìn xuống dòng sông Dnipro phân đôi thành phố Kyiv. Thế nhưng Nga cũng lấy ông làm trung tâm của lịch sử tôn giáo và chính trị nước

Yến Nhi

22/11/2022