thần thoại Trung Đông

Theo dõi

Bài viết gần đây

Từ Thánh Kinh Solomon đến danh sách 72 con quỷ của Solomon

Vua Solomon (còn được gọi là Jedidiah trong tiếng Do Thái và Sulayman trong tiếng Ả Rập) là một trong các vị vua Israel gắn liền với nhiều truyền thuyết về trừ tà nhất trong văn hóa Trung Đông. Vua Solomon xuất hiện trong cả Kinh Thánh Cựu Ước, Kinh Thánh Do Thái và Kinh Qur’an. Ông thường được mô tả là nhà quân chủ giàu có, đấng tiên tri vĩ đại, nổi tiếng vì sự trí tuệ và quyền lực, nhưng đồng thời cũng