tầng lớp thượng lưu

Theo dõi

Bài viết gần đây

TỪ QUÝ TỘC ĐẾN QUÝ TỘC ZOMBIE HAY TẦNG LỚP THƯỢNG LƯU “GIẢ CẦY”

Bạn có thấy quanh mình quá nhiều Qúy tộc Zombie, những kẻ hàng ngày cố gắng học đòi để chứng tỏ đẳng cấp của mình, học đòi hàng hiệu, học đòi cách cư xử, học đòi trí tuệ, học đòi yêu thương. Các Qúy tộc Zombie này bị ám ảnh bởi đẳng cấp, bởi nếu không có thứ phân chia đẳng cấp ấy thì họ chẳng có một thứ giá trị gì khác. Một xã hội bắt đầu có tích lũy tài sản ắt sẽ