Quan hệ Việt Mỹ

Theo dõi

Bài viết gần đây

Tại sao người Việt Nam lại có cái nhìn nồng nhiệt đến ngạc nhiên về người Mỹ, bất chấp lịch sử ra sao?

Chủ nghĩa bài Mỹ ở Việt Nam ít rõ rệt hơn rất nhiều nơi khác trên thế giới, và nó có thể bắt nguồn từ quan điểm của người Việt Nam về sự giàu có và chủ nghĩa tư bản. Bạn sẽ được tha thứ nếu nghĩ rằng — và sẽ rất dễ hiểu nếu nghĩ như vậy— người Việt Nam bài Mỹ. Nhưng ngược lại mới đúng. Một lý do cho điều này có thể xuất phát từ quan điểm văn hóa về sự

Cụt Đuôi

28/03/2023