Phê bình văn chương

Theo dõi

Bài viết gần đây

SÁCH HƯỚNG DẪN LÝ THUYẾT PHÊ BÌNH VĂN CHƯƠNG TRÊN AMAZON

Văn chương là di sản khổng lồ nhất của nền văn minh nhân loại và việc nghiên cứu, phê bình văn chương đã từ lâu trở thành một ngành nghiên cứu quan trọng. Theo thời gian, các phương pháp nghiên cứu, phê bình đã trở thành một hệ thống lý thuyết phức tạp và đa dạng. Những cuốn sách được giới thiệu dưới đây là những cuốn sách mang tính dẫn nhập và hướng dẫn cách sử dụng các lý thuyết này. Các cuốn sách