nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân

Theo dõi

Bài viết gần đây

Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân: Văn bản học – phương pháp nghiên cứu bị bỏ quên ở Đại học

HTN: Khi đọc các tác phẩm nghiên cứu văn học của ông, tôi thấy rằng trong các tác phẩm này thể hiện rõ một người tìm tòi và xử lý các tư liệu văn bản. Theo ông, có phải càng tìm kiếm được nhiều tư liệu thì sẽ càng giúp người đọc hiểu rõ hơn vấn đề ông muốn đề cập tới hay không? Lại Nguyên Ân: – Có lẽ, tìm tòi và xử lý các tư liệu văn bản – chỉ là một trong