Ngôn ngữ học

Theo dõi

Bài viết gần đây

Bảng chữ cái ra đời và phát triển thế nào

Bạn có thể đọc thêm về lịch sử phát triển của sách để thấy mối liên hệ bền chặt giữa sự ra đời và phát triển của bảng chữ cái như một thông điệp và sách như một phương tiện lưu trữ và truyền tải : Lịch sử phát triển của sách Chúng ta nhìn thấy nó mỗi ngày trên dấu hiệu, biển quảng cáo, bao bì, sách, tạp chí, trong thực tế bạn đang nhìn nó ngay lúc đọc bài viết này. Bảng chữ cái