năng lượng dục

Theo dõi

Bài viết gần đây

XemYêu

Âm đạo, phì nhiêu và phồn thực trong bộ tranh “Thiên nhiên muôn vẻ” của Jacqueline Secor

Tôi bắt gặp bộ tranh “The Diversity of Nature” (Tạm dịch: Thiên nhiên muôn vẻ) của Jacqueline Secor trong nỗ lực đến tuyệt vọng để tìm một bức tranh thật đẹp minh họa cho tính phồn thực trong thơ Hồ Xuân Hương. Trước đó, tôi chưa hề gặp được tính phồn thực mà Hồ Xuân Hương phơi bày trong các câu thơ như “Cửa son đỏ hoét tùm bum nóc, Hòn đá xanh rì lún phún rêu” hay “Một lạch Đào Nguyên suối chửa thông”