kiểm soát dân số

Theo dõi

Bài viết gần đây

Gặp gỡ chuyên gia quảng cáo đã truyền cảm hứng cho tuyên truyền chống dân số ngày nay

Hugh Moore, một chuyên gia quảng cáo và là người sáng lập Công ty Dixie Cup, đã dành phần lớn cuộc đời để dùng tài năng của mình cho một mục tiêu khác thường: giảm số lượng người. Các biển quảng cáo đã bắt đầu xuất hiện khắp Portland với một thông điệp mang tính cá nhân đáng ngạc nhiên: ngừng sinh con. Mặc dù đây bản chất là một ý tưởng tồi, nhưng tôi sẽ thảo luận sau, một câu hỏi thú vị cần

Book Hunter

05/01/2023