Khoa học vũ trụ

Theo dõi

Bài viết gần đây

CÓ NHIỀU HƠN MỘT TRÁI ĐẤT TRONG VŨ TRỤ?

Phương pháp mới trong nghiên cứu Địa hóa học của các hành tinh đặt ra giả thuyết rằng Trái Đất của chúng ta không phải là duy nhất trong vũ trụ.   Các hành tinh giống Trái Đất có thể phổ biến trong vũ trụ, một nghiên cứu mới của Đại học California Los Angeles (UCLA) cho biết. Nhóm các nhà vật lý thiên văn và địa hóa học đưa ra bằng chứng mới cho thấy Trái đất không phải là duy nhất. Nghiên cứu