giàu có đích thực

Theo dõi

Bài viết gần đây

Suy nghĩ của Aristotle về giàu có đích thực

Rốt cuộc tất cả chỗ tiền bạc đó có nghĩa lý gì? Các ý quan trọng trong bài: Để hiểu biết đầy đủ về mọi thứ, Aristotle tin rằng chúng ta cần hiểu telos hay mục đích của một sự vật. Ông tin rằng một sự vật đạt được mục đích của nó là điều tự nhiên và tốt đẹp. Về tiền bạc và các giao dịch tài chính, Aristotle tin rằng chỉ có một số dạng thức trao đổi phục vụ mục đích lành

Book Hunter

28/03/2023