Dược phẩm

Theo dõi

Bài viết gần đây

Rockefeller đã tạo ra ngành kinh doanh dược phẩm phương Tây như thế nào

Là một bác sĩ y học thay thế, tôi có rất nhiều cuộc trò chuyện với những bệnh nhân chán nản với hệ thống y học phương Tây hiện tại. Sự khác biệt này liên quan đến chất lượng chăm sóc mà họ nhận được và cũng là cách thức tiến hành kinh doanh thuốc Tây. Bài viết này là một cái nhìn lịch sử ngắn gọn về hoạt động kinh doanh của y học phương Tây. Bài viết này sẽ không trực tiếp đề