Địa ngục

Theo dõi

Bài viết gần đây

KHI MỘT NGƯỜI CHÚNG TA YÊU THƯƠNG MẤT ĐI

Một người chúng ta yêu thương rất mực vừa qua đời. Có thể thật khó khăn để biết nên đi đâu về đâu. Theo truyền thống của các tôn giáo, chết là một phần thiết yếu và vô cùng quan trọng của sự tồn tại; cái chết được cho là sẽ xảy ra tại một thời điểm được Thượng đế hay số mệnh định sẵn. Cái Chết không phải là một điểm kết thúc gây bối rối hay dấy lên một nỗi tuyệt vọng, nó