chủ nghĩa xã hội

Theo dõi

Bài viết gần đây

Cokie Roberts nói về lịch sử của chủ nghĩa xã hội trong chính trị Hoa Kỳ

Chủ nghĩa xã hội đã quay lại tranh luận chính trị năm nay. Steve Inskeep nói chuyện với nhà báo kiêm nhà bình luận Cokie Roberts, người trả lời các câu hỏi của thính giả về chủ nghĩa xã hội. STEVE INSKEEP, HOST: Với cốt truyện chủ nghĩa xã hội ở Mỹ - nơi đã từng gần như luôn có một ứng cử viên tổng thống nổi tiếng tranh cử trên tấm vé Xã hội chủ nghĩa. Bắt đầu từ năm 1928, ứng cử viên

Book Hunter

13/11/2020