bản chất thực tại

Theo dõi

Bài viết gần đây

Sách cấm có phải là sách hay?

"Có lẽ điều chúng ta nên đọc là tiêu chuẩn “sách cấm và sách hay”, và sự phân biệt nghiêm khắc hai loại sách ấy – như nhà văn “có nhiều sách cấm” nhất Trung Quốc là Diêm Liên Khoa đã nhấn mạnh trong bài viết dưới đây. Ít nhất bạn sẽ hiểu rõ vì sao tác giả chưa bao giờ cảm thấy “có nhiều sách cấm nhất” là một lời ngợi khen đối với ông." Trung Quốc có một câu nói rất phổ biến:

Book Hunter

04/03/2019